عمران خان

د ماشومانو ولي څوک دئ، مور که اکا؟


Your creative journey starts here.
  • Unlimited access to every class
  • Supportive online creative community
  • Learn offline with Ulearna's App

د ماشومانو ولي څوک دئ، مور که اکا؟

سوال: یو کس شهید سو، د هغه مېرمن ، یوه لور او یو زوی پاته سوه، دغې مېرمنې د عدې وروسته دوهم خاوند په نکاح کړ،د دغو ماشومانو ولي څوک دئ؟ مور که د شهید پلار او ورور؟

ځواب: عبدالغفار جُبیر

ددې ماشومانو ولي د شهید ورور او پلار دئ، البته که چیری ماشومان تر نهو ۹ کلونو کم عمره وي په شریعت کي دغه ماشومان تر ۹ کلونو پورې له مور څخه نسي بېلولای، دا ځکه هلک تر ۹ کلونو یا نجلۍ تر بلوغ پورې ددوی روزنه د مور زمه ده، کې چیري دغه دوهم خاوند ساتي، کې نه ساتي د هغه لومړي خاوند ورور او پلار به ددغو ماشومانو خرچه (خوراک، څیښاک،دوا، جامې) ورکوي، کله چي ماشومان بلوغ ته ورسېدل د هغو خوښه ده چي د شهید د ورور او پلار سره کیږي او که د مور سره.

(الدرالمختار باب النفقة، آپ کے مسائل اور انکا حل ص ۴۴۶ ج ۵، فتاوی دارالعلوم دیوبند ص ۷۲ ج۱۱، جامع ال…

Share Your Stories, Thoughts, and Ideas with the World.

0 Comments


Cookies

We use cookies to ensure you get the best experience on Ulearna.You can check our cookies policy here.